รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ติดตามระดับน้ำถนนเลียบทางรถไฟ คลองกระทิงราย หลังฝนตกหนัก วางแผนป้องกันน้ำท่วมขัง

             เมื่อวันที่ 8 ต.ค.63 นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามและสำรวจระดับน้ำบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ และคลองกระทิงราย เนื่องจากเกิดฝนตกหนักทั้งวันในเมืองพัทยาและใกล้เคียง ซึ่งเกรงว่าประชาชนจะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังได้
              ทั้งนี้ พบว่ามวลน้ำปริมาณมากได้ไหลลงสู่คลองสาธารณะ เมืองพัทยาจึงได้ทำการสูบผันน้ำไปแหล่งระบายน้ำธรรมชาติเพิ่มขึ้นเพื่อให้การไหลของน้ำที่จะระบายลงสู่ทะเลมีความสะดวกขึ้น และไม่ส่งปัญหาตามมากระทบความเป็นอยู่ของประชาชน นอกจากนี้ยังได้ประเมินพื้นที่ลุ่มต่ำที่คาดว่าจะเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมขังเพื่อหาแนวทางป้องกันด้วยเช่นกัน
             นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ตลอดทั้งวันได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในเมืองพัทยา ซึ่งอาจทำให้กระทบกับโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำลงทะเลที่กำลังดำเนินการอยู่ จึงได้ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล ทำการสำรวจบริเวณถนนเลียบทางรถไฟและคลองกระทิงราย เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฟ้าฝนในช่วงนี้ด้วย