คณะกรรมการสมาคมนักข่าวพัทยาถกจัดระเบียบจัดทำทำเนียบสื่อมวลชนสมาคมนักข่าวพัทยาอัพเดทใหม่ พร้อมวางกรอบจัดกิจกรรมหารายได้เป็นสวัสดิการให้สมาชิกสมาคม

           เมื่อวันที่ 8 ต.ค.63 ที่ร้านอาหารมุมอร่อยนาเกลือ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายอัมพร แสงแก้ว นายกสมาคมนักข่าวพัทยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวพัทยาฝ่ายต่าง ๆ เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำทำเนียบสื่อมวลชนสมาคมนักข่าวพัทยาใหม่ทั้งหมด เพื่อสะดวกต่อการสร้างความชัดเจนในการรับรู้ต่อสาธารณชนในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์นำเสนอข่าวสารออกสู่สังคม
            ทั้งนี้ เนื่องด้วยที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้ประสบปัญหานำท่วมขัง ทำให้เอกสารบางส่วนของสมาคนนักข่าวพัทยาเกิดการชำรุดและสูญหายไปช่วงภาวะน้ำท่วม คณะกรรมการบริหารสมาคมจึงได้ร่วมหาแนวทางการปรับปรุงข้อมูลของทางสมาคมด้วยการอัพเดทรายชื่อและฐานข้อมูลของสมาชิกใหม่ทั้งหมด โดยคาดว่าจะดำเนินแล้วเสร็จในเร็ววันนี้
            นอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยวางกรอบหาแนวทางการจัดกิจกรรมหารายได้เป็นสวัสดิการของสมาชิกในสมาคม ซึ่งจะได้มีการประชุมพูดคุยหารือกับทางพี่น้องสมาชิกสมาคมนักข่าวพัทยา พร้อมแจกแจงรายละเอียดการทำงานให้สมาชิกทุกคนช่วยกันปฏิบัติงานในการประชุมสมาคมนักข่าวพัทยาสมัยสามัญในครั้งต่อไป