เริ่มแล้ว ! ปิดการจราจรแบบวันเวย์ 100 % รองรับก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนพัทยาใต้ เป็นเคเบิลใต้ดิน พบคืบหน้าไปแล้ว 60 %

             หลังจากที่เมืองพัทยาได้อนุญาตให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 บริเวณถนนพัทยาใต้ ตั้งแต่ปากทางแยกพัทยาใต้ ถึงแยกสื่อสาร โดยได้มีการบูรณาการ่วมในการดำเนินการก่อสร้าง 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย เมืองพัทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) หรือ CAT Telecom โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 13 มิถุนายนเป็นต้นมา โดยได้มีการจัดการจราจรรูปแบบการเดินรถในทางเดียว หรือ วันเวย์ ซึ่งในการก่อสร้างช่วงแรกตั้งแต่บริเวณแยกสื่อสารถึงซอยบงกช ระยะทางประมาณ 800 เมตร จะมีการปรับการจราจรให้รถวิ่งลงชายหาดอย่างเดียว และตั้งแต่บริเวณซอยกอไผ่ถึงปากทางพัทยาใต้ รถสามารถวิ่งออกถนนสุขุมวิทได้
            ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ต.ค.63 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 บริเวณถนนพัทยาใต้ ตั้งแต่ปากทางแยกพัทยาใต้ ถึงแยกสื่อสาร พบว่าผู้รับจ้างได้มีการก่อสร้างในระยะทาง 800 เมตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเข้าสู่การก่อสร้างในช่วงที่ 2 ตั้งแต่ซอยบงกช ถึงซอยกอไผ่ โดยได้มีการปิดการจราจรแบบวันเวย์ 100 % ให้รถวิ่งลงชายหาดอย่างเดียว ส่วนซอยที่ถัดขึ้นไปจากซอยกอไผ่ รถสามารถวิ่งออกถนนสุขุมวิทได้
            สำหรับรูปแบบการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินจะเป็นแบบเปิดหน้าดิน หรือ Open Cut ก่อสร้างเป็นช่วง ๆ ช่วงละ 400 เมตร หากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะมีการคืนผิวถนนทันที ในระยะทางการก่อสร้างทั้งหมด 1.6 กิโลเมตร โดยขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างไปคืบหน้าไปแล้ว 800 เมตร หรือ 60 % ซึ่งคาดว่าการดำเนินงานเปิดหน้าดินพร้อมคืนผิวจราจรจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปีนี้