ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดบางเสร่คงคาราม ยอดกฐินกว่า 2 ล้านบาท

              ที่วัดบางเสร่คงคาราม ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พระครูวิธานธรรมานุยุต เจ้าคณะตำบลบางเสร่ เจ้าอาวาสวัดบางเสร่คงคาราม ได้จัดให้มีพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ฌาปนสถาน ที่ชำรุดทรุดโทรม โดยมีคุณจุฑาพร ภูมิจินดา และครอบครัว เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี และคุณอรุณ ทองดี และครอบครัว คุณทองเพียร ภาสะฐิติและครอบครัว คุณพรพรรณ พูลสินและครอบครัว เป็นประธานร่วมทอดกฐินสามัคคี ซึ่งยังมีผู้มีจิตศรัทธาอีกมากมาย ที่มาร่วมสร้างมหากุศลทอดกฐินสามัคคีในวันนี้
             โดยบรรยากาศภายงาน ได้จัดให้มีขบวนแห่องค์กฐินเดินรอบอุโบสถ จำนวน 3 รอบ เพื่อความเป็นสิริมงคล มีกลองยาวนำขบวนแห่ ประชาชนมากมายมาร่วมสร้างความครึกครื้น ก่อนจะนำองค์กฐินเข้าไปยังศาลาการเปรียญ เพื่อประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคีต่อไป ในการนี้ พระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ ได้เดินทางมาร่วมงานทอดกฐินสามัคคีอีกด้วย
           ด้านพระครูวิธานธรรมานุยุต กล่าวว่า ในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ฌาปนสถานที่ชำรุดทรุดโทรม ให้มีความปลอดภัย สวยงาม สง่างาม เนื่องจากใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามาเป็นเวลานานหลายปี ในการนี้ ยอดกฐินสามัคคีที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างมหากุศล เป็นเงินทั้งสิ้น 2,029,929 บาท (สองล้านสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าถ้วน) จึงขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธา และกัลยาณมิตรทุกคนที่มาร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ในครั้งนี้