เมืองพัทยาเตรียมก่อสร้าง 2 โครงการผันน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากหมู่บ้านแปซิฟิค

              (5 ต.ค.63) นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนในหมู่บ้านแปซิฟิคนั้นด้วยความเจริญที่เข้ามา มีการถมที่ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาใหม่ ส่งผลให้น้ำไม่สามารถระบายได้ กำแพงบ้านเรือนประชาชนเดิมทีอยู่ในที่ลุ่มต่ำ พังทลาย น้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นนั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือเยียวยาในการปรับปรุงสภาพบ้าน นำทรายที่ไหลทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชนออก และทำความสะอาด พร้อมทั้งแก้ปัญหาในส่วนกองดินบริเวณด้านหลังหมู่บ้านด้วยการขุดให้เป็นคันเพื่อไม่ให้ดินพังทลายเข้าบ้านเรือนประชาชน จนได้รับความเสียหายต่อไป นอกจากนี้จะมีการเจาะร่องให้น้ำสามารถระบายลงบ่อพักน้ำข้าง ๆ ได้
            ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยาได้มีการนำเอาข้อมูลจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก นำข้อมูลมาหารือออกแบบแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ด้วยการสร้างบ่อสูบน้ำ เนื่องจากพื้นที่ในเมืองพัทยานั้นไม่ได้เป็นพื้นที่ราบเรียบเหมือนพื้นที่อื่น ๆ แต่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทางขึ้นลงและเนิน การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังนั้นต้องอาศัยบ่อสูบน้ำและการปั๊มน้ำช่วยในการระบายน้ำไปในหลายจุดรับน้ำ
           ด้านนายอนุวัฒน์ ทองคำ ผอ.สำนักการช่างสุขาภิบาล กล่าวว่า สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาแบบถาวรของหมู่บ้านแปซิฟิค นั้นจะมีการดำเนินการผันน้ำ 2 โครงการ เพื่อผันน้ำก่อนที่น้ำจะไหลผ่านหมู่บ้านแปซิฟิค ประกอบด้วย 1. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. บริเวณสี่แยกไอสปา (แยกมุมอร่อย สาย 3) ถึงพัทยาสายสอง ซอย 4 ซึ่งจะก่อสร้างวางท่อแรงดัน PE ขนาด 450 มิลลิเมตร ความยาว 899 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 1,000 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 40 เมตร งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำขนาด 5×5 เมตร ลึก 5.50 เมตร พร้อมฝาเหล็กหล่อ จำนวน 2 บ่อ และก่อสร้างบ่อน้ำ ขนาด 5x 5 เมตร ลึก 1.9 เมตร พร้อมฝาเหล็กหล่อจำนวน 2 บ่อ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด งบประมาณ 27,420,000 บาท ซึ่งขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว เริ่มสัญญาการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2564
            ส่วนโครงการที่ 2 คือ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำฝนถนนสุขุมวิทฝั่งตะวันตก (ซอยสุขุมวิท-พัทยา 36) โดยจะดำเนินการก่อสร้างบ่อสูบน้ำระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด 5×15. เมตร ลึก 5 เมตร จำนวน 1 บ่อ และก่อสร้างบ่อรับน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 4 x10 เมตร ลึก 3 เมตร จำนวน 1 บ่อ นอกจากนี้จะมีการวางท่อแรงดัน HDPE ขนาด 1,000 มิลลิเมตร ความยาว 636 เมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด ด้วยงบประมาณ 40,100,000 บาท เพื่อผันน้ำไปพัทยาเหนือลงคลองนาเกลือ ซึ่งปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง เพื่อหาผู้รับจ้าง