รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือหมู่บ้านน้ำท่วม ชี้เมืองพัทยากำลังดำเนินการเบนเส้นทางท่อระบายน้ำออกถนนพัทยาสาย 3 ไม่ให้ซ้ำรอยความเสียหาย

            (5 ต.ค.63) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ลงพื้นที่บริเวณหมู่บ้านแฟซิฟิกพัทยา ชุมชนหนองอ้อ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและชาวบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วงขัง โดยในวันนี้ได้ร่วมกับสำนักพัฒนาสังคม ร่วมกันแจกถุงยังชีพให้ผู้ได้รับความเดือดร้อน รวมจำนวน 6 หลังคาเรือน
             การมอบถุงยังชีพในครั้งนี้เป็นช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมกับการดำเนินการแก้ไขพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม โดยนายกเมืองพัทยาได้สอบถามและติดตามความความคืบหน้าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาล ก่อนจะเดินสำรวจภายในจุดที่เกิดเสียหายจากน้ำท่วมของหมู่บ้านก่อนเดินทางกลับ
            นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า วันนี้ได้ลงมาช่วยเหลือและเป็นกำลังใจในเบื้องต้นด้วยการมอบถุงยังชีพจากทางเมืองพัทยา พร้อมได้พูดคุยความคืบหน้าการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาล ที่กำลังดำเนินการปิดกั้นนทางน้ำแบบชั่วคราวที่เข้าสู่หมู่บ้าน พร้อมให้ข้อมูลว่าเมืองพัทยากำลังทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำใหม่ซึ่งเบนน้ำจากจุดนี้ออกไปยังถนนเฉลิมพระเกียรติ พัทยาสาย 3 เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวด้วยเช่นกัน