“สุกุมล” อดีต รมว.กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีถวาย ณ วัดต้นกระรอก บ้านนาวัง ต.ตะเคียนเตี้ย

            เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 3 ตุลาคม 2563 นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบร่วมกฐินสามัคคีถวายวัดต้นกระรอก ตำบลตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางอังคณา โขนแจ่ม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้งจำกัด นายมานพ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย พร้อมบุตรชาย นายปารเมศ ประกอบธรรม คนดีศรีเมืองชล นายเฉลิม เกตุแจ้ สมาชิก อบจ.ชลบุรี นายภิญโญหอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายมณเทียร บุญกระจ่าง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมงานบุญฯ ในครั้งนี้

              พร้อมกันนี้มีกลุ่มพลังบ้านใหญ่ ทีมงานสาวแต๋นห้องเช่า ผู้นำชุมชน ชาวบ้านตำบลตะเคียนเตี้ยและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมออกโรงทานงานบุญผ้าป่า/ทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง