วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เปิดอบรมภาคทฤษฎี ขอทำใบอุนุญาตขับขี่ 5 ชั่วโมง ในโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ทุกวันอาทิตย์

           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 4 ต.ค.63 ที่ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้เปิดการฝึกอบรมภาคทฤษฎี ของผู้ที่ต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ ในโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” โดยทางวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ร่วมกับกรมการขนส่ง อ.บางละมุง และสถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนในการอบรม โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ อาทิ นายพันธ์ศักดิ์ พลอินทร์ อดีตหัวหน้างานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และ ร.ต.อ.ชัชชัย ศรีพลัง รองสารวัตรจราจร สภ.นาจอมเทียน
           การอบรมในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 213 มีผู้เข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น 100 คน เป็นการอบ รมเรื่องกฎหมาย ว่าด้วยพระราชบัญญัติจราจรทางบก ปี 2522 กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย เครื่องหมายพื้นทาง การบำรุงรักษา การรับรู้สถานการณ์อันตราย ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และป้ายบังคับ มารยาทและจิต สำนึกการขับขี่ และมีการเฉลยข้อสอบเก่าๆ ที่ทางขนส่งได้เคยออกเป็นข้อสอบมาแล้ว หลังการอบรมจบแล้วจะได้รับหนังสือรับรองและรายงานผลการอบรม เพื่อนำไปประกอบ ในกระบวนการเพื่อขอหรือรับใบขับขี่ ณ สำนักงานขนส่งได้ทั่วประเทศ ส่วนการเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้เปิดรับสมัคร ณ อาคารฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตามวันและเวลาราชการ โดยนำสำเนาบัตรประชาชน และบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง พร้อมเงินค่าสมัคร 300 บาท สมัครด้วยตนเอง การอบรมจะมีทุกวันอาทิตย์ วันละ 5 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 08.00-14.00 น. พัก 1 ชั่วโมง

             ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ อย่างถูกต้องตามกฏหมายและขับขี่อย่างปลอดภัย สามารถติดต่อเข้ารับการอบรมได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ในวันและเวลาราชการ
Advertisement