ชาวพันเสด็จในและใกล้เคียง กว่า 500 คน ตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา

           เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณลานวัดพันเสด็จใน หมู่ 4 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสมเกียรติ ม่วงเอี่ยม ประธานสภาอบต.เขาคันทรง ได้นำประชาชนกว่า 500 คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวเนื่องในงานประเพณีออกพรรษา โดยพระครูสุภัทรธรรมมฺธาดา เจ้าอาวาสวัดพันเสด็จใน นำพระภิกษุสงฆ์-สามเณร จำนวน 30 รูป มารับบิณฑบาตรในกิจกรรมดังกล่าว
           การตักบาตรเทโว หมายถึง การทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา โดยคำว่าเทโว ย่อมาจากคำว่า เทโวโรหณะ ซึ่งแปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก ซึ่งหมายถึง การเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธเจ้า ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ทรงเทศนาโปรดประชาชนในแคว้นต่าง ๆ ของอินเดียตอนเหนือ ตั้งแต่เมืองราชคฤห์ เมืองพาราณสี เมืองสาวัตถี ตลอดถึงเมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นปิตุภูมิของพระองค์ ทรงเทศนาโปรดพระประยูรญาติทั้งหลายถ้วนหน้า แล้วทรงปรารถนาจะสนองพระคุณมารดา ที่หลังประสูติพระองค์ได้ 7 วัน ก็สิ้นพระชนม์ และได้ไปเกิดเป็นนางสวรรค์อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต
             ทั้งนี้นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ รองนายก อบต.บ่อวิน ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ อปพร.อบต.บ่อวิน และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยศีลธรรมบ้านบึงจุดบ่อวิน มาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้เข้ามาทำบุญในครั้งนี้ด้วย