สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี สอบนักธรรมตรี จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2563 วันสุดท้าย โดยถือเป็นชั้นแรกของการศึกษาระดับพื้นฐานของพระสงฆ์ สามเณรในประเทศไทย

             (30 กันยายน 2563) ที่สนามสอบวัดสุทธาวาส จ.ชลบุรี พระมหาถาวร ฐานวโร รองเจ้าคณะอำเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เป็นประธานในการสอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมตรี สนามที่ 9 ประจำปี 2563 ซึ่งในวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายในการสอบ หลังจากที่ทางสำนักเรียนจังหวัดชลบุรีได้เริ่มทำการมอบนักธรรมตรีมาตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2563 เป็นต้นมา
              ซึ่งพบว่าทั้ง 10 สนามสอบทั้งจังหวัดชลบุรีนั้นจะต้องดำเนินการสอบพร้อมกัน โดยนักธรรมตรีถือเป็นชั้นแรกของการศึกษาระดับพื้นฐานของพระสงฆ์ สามเณรในประเทศไทย โดยเป็นการศึกษาสำหรับฝ่ายพระภิกษุสามเณรโดยเฉพาะ เมื่อศึกษาจบจะได้วุฒิเทียบเท่าชั้นประถม โดยทั้ง 4 วัน จะแยกการสอบได้ดังนี้ 1. วิชากระทู้ 2. ธรรมวิพาคย์ 3. พุทธประวัติ 4. วินัยบัญญัติ

ทั้งนี้หลังจากที่คณะสงฆ์และสามเณรได้ทำข้อสอบแล้วเสร็จ จะได้ทำการส่งข้อสอบไปทำการตรวจที่ภาค 13 ประมาณ 1-2 สัปดาห์ก็จะได้ส่งผลสอบกลับมายังสำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี หากพบว่าผ่านก็จะได้ใบประกาศนียบัตร นักธรรมตรี ส่วนพระสงฆ์ที่ผ่านการสอบระดับชั้นนักธรรมตรีแล้วนั้น สามารถสอบในระดับนักธรรมโท และนักธรรมเอกได้ตามลำดับ โดยในวันนี้พบว่ามีพระภิกษุสงฆ์และสามเณรเข้าร่วมในการสอบนักธรรมตรีในปี 2563 นี้ จำนวน 145 รูป