จังหวัดชลบุรีจัดขบวนแห่เกวียนกัณฑ์ทศชาติชาดก 13 กัณฑ์ ในงานประเพณีวิ่งควาย ครั้งที่ 149 รอบตัวเมืองชลบุรีเป็นไปด้วยความสวยงาม ได้รับความสนใจจากประชาชนตลอด 2 ข้างทาง

           เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 1 ต.ค.63 ได้มีการปล่อยขบวนแห่เกวียนกัณฑ์ทศชาติชาดก 13 กัณฑ์ พร้อมขบวนแห่งานประเพณีวิ่งควาย ครั้งที่ 149 ไปรอบตลาดเทศบาลเมืองชลบุรี ระยะทางยาวรวม 10 กิโลเมตร โดยในริ้วขบวนยังได้มีการนำชาวบ้านในชุมชนมาร่วมแห่แสดงถึงวัฒนธรรมของประเพณีต่างๆ พร้อมทั้งมีความสวยงาม ความตลกขบขัน โดยที่เรียกเสียงฮาในปีนี้ เป็นการแต่งตัวเลียนแบบไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ที่กำลังโด่งดังในขณะนี้ ท่ามกลางประชาชนที่มายืนดูด้วยความสนใจ ตลอดริม 2 ข้างทางเป็นจำนวนมาก
              สำหรับการแห่เกวียนกัณฑ์ ในงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี จัดขึ้นทุกปีในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา และเป็นประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในไทย หนึ่งเดียวในโลก ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยจะจัดก่อนออกพรรษา 1 วัน สืบเนื่องจากการวิ่งควาย เป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อควาย ซึ่งเป็นสัตว์มีบุญคุณต่อชาวนาและคนไทย

              นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการแข่งขันวิ่งควายที่ชาวนาแต่ละอำเภอในจังหวัดชลบุรี นำมาแข่งขันกัน โดยใช้สนามที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีเป็นสถานที่จัดงานประเพณีอันเก่าแก่นี้ โดยชาวชลบุรีมีความเชื่อว่าหากปีไหนไม่จัดการแข่งขันปีนั้นจะเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ หรือเกิดโรคระบาดทำให้ควายล้มตายเป็นเบือ