“จะทำให้ตำบลบางละมุงดีขึ้นๆ ยิ่งกว่าเก่า” คือเป้าหมายที่ “นายมาโนช ทรงโยธิน”ได้ตั้งไว้ หลังจากที่วันนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกำนันตำบลบางละมุงคนล่าสุด แบบไร้คู่แข่ง

            (30 ก.ย.63) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ได้เป็นประธานการประชุมคัดเลือกกำนันตำบลบางละมุง โดยมีนางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง, ว่าที่ร้อยตรีพุฒิสิทธิ์ โชติสิริวโรทัย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง, นายสมพล จิตติเรืองเกียรติ์ สาธารณสุขอำเภอ, นางสาวกันทิมา ดีมาก ท้องถิ่นอำเภอ, นางสาวกุลวดี รุ่งรนรักษ์ พัฒนาการอำเภอ, นางณัฐนา ลีเจ้ยวะระ ปลัดอำเภอ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมีกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.บางละมุง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
             ผลจากการประชุมปรากฎว่า นายมาโนช ทรงโยธิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ได้ถูกเสนอชื่อให้ขึ้นเป็นกำนันตำบลบางละมุง แบบไร้คู่แข่ง นายมาโนช ทรงโยธิน จึงเสนอให้ ดร.ธณัท ประทุมแดง อดีตกำนัน เป็นที่ปรึกษา จากนั้นนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ได้ให้โอวาท และถ่ายภาพร่วมกัน
             ต่อมา ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง คุณแม่ของกำนันมาโนช, ญาติพี่น้องและชาวบ้านชุมชนบางละมุง กว่า 100 คน ได้มาร่วมแสดงความยินดี นำช่อดอกไม่มามอบ พร้อมกับคล้องคอด้วยพวงมาลัยดอกไม้ เพื่อรับขวัญกำนันคนใหม่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านายมาโนช ทรงโยธิน กำนันตำบลบางละมุงคนล่าสุด เป็นที่รักใคร่ของประชาชนเป็นอย่างมาก
            ด้านนายมาโนช ทรงโยธิน กำนันตำบลบางละมุง ได้เผยความในใจ รู้สึกขอบคุณผู้ใหญ่บ้านทุกคน และชาวบ้าน ที่ไว้วางใจให้ตนเป็นกำนันเพื่อจะได้รับใช้พี่น้องประชาชน พร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่ โดยเป้าหมายการทำงานคือ “จะทำให้ตำบลบางละมุงดีขึ้นๆ ยิ่งกว่าเก่า”