อบต.เขาไม้แก้ว มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจิตอาสาทำคุณประโยชน์ด้านสาธารณสุขช่วงโควิค-19

              (28 กันยายน 2563) ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมเป็นประธานมอบใบประกาศเกียติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านสาธารณสุขช่วงโควิค-19 โดยมีผู้เข้าร่วมรับมอบทั้งสิ้น 118 คน
            นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว กล่าวว่า การที่ได้จัดมอบใบประกาศเกียติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านสาธารณสุขช่วงโควิค-19 นั้น เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร และจิตอาสาที่ร่วมทำงานจนสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี