รับบิชคอมเยือนโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาพัทยา แนะความรู้การจัดการขยะในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์

             (24 ก.ย.63) ที่ห้องประชุมใหญ่ บริเวณชั้น 5 อาคารเพ็ชรตระกูล 2 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาพัทยา จ.ชลบุรี คณะทำงานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication นำโดย น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรฯ ได้เดินทางมาพบปะและให้ข้อมูลกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการลดปริมาณขยะในสถานศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและอาจารย์ของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
            น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ ได้แนะนำหลักการทำงานขององค์กรฯ พร้อมนำเสนอวีดีทัศน์กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินการสร้างจิตสำนึกเรื่องการเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม โดยวิธีการที่ง่ายที่สุดคือเริ่มจากการเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติก ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นในชุมชนด้วยวัสดุจากธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายเองได้
            ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอความน่าสนใจในเรื่องของการเปลี่ยนขยะให้เกิดประโยชน์และเกิดคุณค่ามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยได้ทั้งเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและการสร้างมูลค่าและรายได้ ด้วยการศึกษาและวิเคราะห์ต่อยอดถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนพลาสติกที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ ในการนี้ยังได้แนะนำ “พลาสต์พืช” ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกที่ทำมาจากพืช 100% ที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรฯ มาเป็นข้อมูลให้เด็กนักเรียนได้รับทราบถึงทางเลือกของการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในโรงเรียน และสามารถต่อยอดในเรื่องนี้ด้วยตัวเองได้ และอาจผลักดันเป็นโครงการเพื่อการเรียนการสอนได้ในลำดับต่อไป
            นอกจากนี้ ทางรับบิชคอมยังได้จัดทำขนมไทยที่มีส่วนผสมของวัชพืชเงินล้าน คือ ดอกอัญชัน เป็นส่วนผสม เพื่อแจกจ่ายให้นักเรียนและคณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ลองรับชิมขนมช่อม่วงและขนมหยกมณี ที่ปัจจุบันหารับประทานได้ยาก โดยใส่ภาชนะอาหารที่ผลิตจากใบเล็บครุฑให้กับเด็กนักเรียนได้ลองรับประทาน ซึ่งสร้างความสนใจให้เด็กนักเรียนโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้เป็นอย่างมาก