กรมการค้าภายในจัดงานตลาดเฉพาะสินค้า Magnet Market ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่องาน Food & Fish on the beach กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว ช่วยเหลือประชาชน ภายหลังการระบาดโควิด-19 คลี่คลาย

           เมื่อช่วงเย็นวันที่ 24 ก.ย.63 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์แหลมแท่น หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการเปิดงานตลาดเฉพาะสินค้า Magnet Market ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่องาน Food & Fish on the beach ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2563 เพื่อขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ หลังสถานการณ์ระบาดโควิด-19 คลี่คลายตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางสร้างโอกาสจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ตลอดจนเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ในรูปแบบของร้านอาหารพื้นถิ่น อาหารทะเลสดและแปรรูป ผลไม้ ขนมพื้นเมือง ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น ภายใต้สัญลักษณ์ธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำตาลทราย น้ำมันปาล์ม น้ำมันถั่วเหลือง ปลากระป๋อง ทั้งสิ้น 110 ร้านค้า พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเลือกซื้อสินค้าไทยเที่ยวไทย สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และเตรียมจะจัดขึ้นอีก 2 ครั้ง ที่จังหวัดพังงา และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
          โอกาสนี้ อธิบดีกรมการค้าภายในได้พูดถึงผลกระทบหลังสถานการณ์ระบาดโควิด-19 โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวอย่างจังหวัดภูเก็ต และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำให้รัฐบาลได้เตรียมกำหนดมาตรการที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาอีกครั้งในช่วงประมาณปลายปีนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ดังกล่าว และจะกำหนดให้เป็นต้นแบบขยายไปจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ ต่อไป