นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวเผยผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวยิ้มกว้างรับนักท่องเที่ยว หลังมติ ครม.อนุมัติวันหยุดยาว 4 วัน 2 ช่วง ในวันที่ 19-22 พ.ย. และ 10-13 ธ.ค.นี้ กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ

             จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติวันหยุดเพิ่ม ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ย. และวันศุกร์ที่ 20 พ.ย.นี้ โดยประกาศเป็นวันหยุดราชการพิเศษ ทำให้มีวันหยุดยาว 4 วัน ตั้งแต่ 19-22 พ.ย.นี้ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวภายในประเทศ

              นอกจากนี้ ครม.ยังได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงวันหยุดชดเชยของวันเสาร์ที่ 5 ธ.ค. จากการหยุดในวันจันทร์ที่ 7 ธ.ค. เปลี่ยนเป็นหยุดวันศุกร์ที่ 11 ธ.ค.แทน เพื่อให้มีวันหยุดยาว วันที่ 10-13 ธ.ค.นี้ เนื่องจากวันที่ 10 ธ.ค. เป็นวันหยุดเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ทำให้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม จะมีช่วงวันหยุดยาว 4 วันถึง 2 ช่วง ด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงวันหยุดยาวที่จะถึงนี้
            ด้านนางสาวฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี เปิดเผยว่า สำหรับวันหยุดยาว 4 วันที่ผ่านมา ที่ทางรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง 4 วัน ชดเชยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 4-7 กันยายน 2563 ที่ผ่านมานั้น พบว่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนั้นหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางออกมาพักผ่อน ซึ่งก็พบว่าหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศวันหยุดยาวออกมา 4 วันที่ผ่านมานั้น ทำให้การท่องเที่ยวคึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นอย่างดี และก็มีเสียงจากผู้ประกองการหลายๆ แห่ง รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว อยากจะให้รัฐบาลมีการจัดวันหยุดยาวๆ แบบ 4 วันนี้ขึ้นมาอีก แต่พอหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศวันหยุดยาว 4 วันออกมาเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคมอีกนั้น ทำให้สมาชิกในสมาคมต่างเตรียมความพร้อมในการรับมือนักท่องเที่ยว 2 ช่วงนี้กันอย่างเต็มที่ และคาดว่าน่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่พัทยาเป็นอย่างดี
           ซึ่งขณะนี้ก็พบว่าในเรื่องของการจองห้องพักเริ่มที่จะคึกคักกันแล้วในช่วงนี้ ก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีว่าในการที่ ครม.เคาะวันหยุดเพิ่มออกมานั้นก็น่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี