โรงพยาบาลเมืองพัทยาจัดซ้อมแผนเผชิญอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทบทวนแผนเผชิญอุบัติเหตุหมู่ ผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ เพื่อการประสานงานที่รวดเร็ว และปลอดภัย

             (23 ก.ย.63) ที่บริเวณใต้สะพานต่างระดับแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ โรงพยาบาลเมืองพัทยาจัดโครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2563 โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา สภ.เมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยา เข้าร่วมซักซ้อมทำความเข้าใจเมื่อเกิดอุบัติเหตุหมู่
             โดยการฝึกซ้อมได้มีการจำลองสถานการณ์อุบัติเหตุรถบัสโดยสารประสบเหตุชนกับรถจักรยานยนต์ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส จำนวน 4 ราย บาดเจ็บธรรมดา 4 ราย ถลอกฟกช้ำตามร่างกาย 6 ราย และเสียชีวิต 1 ราย จึงต้องมีการประสานงานจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เข้าสนับสนุนในจุดเกิดเหตุ
            เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา ชี้แจงว่า สำหรับโครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญอุบัติเหตุหมู่ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการรองรับอุบัติเหตุจราจร ทางโรงพยาบาลจึงได้จัดการฝึกซ้อมการบริหารจัดการอุบัติเหตุหมู่ เนื่องจากต้องทำงานประสานกันทุกภาคส่วนราชการและเอกชน ทั้งนี้การฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ