จังหวัดชลบุรีแถลงข่าวจัดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี “1 เดียวในไทย 1 เดียวในโลก” หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

           เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายฐากูร ชวนะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา และนางสาวจุฑารัตน์ ปริญวชิพัฒน์ ปลัดเทศบาลเมืองชลบุรี ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 149 ประจำปี 2563
             สำหรับการจัดงานงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 149 ในปีนี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2563 โดยในวันพฤหัสที่ 1 ตุลาคม 2563 จะเป็นวันแข่งขันวิ่งควายเร็ว พร้อมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก อาทิ การแห่ขบวนเกวียนกัณฑ์ การประกวดน้องนางบ้านนา ประกวดสาวเหลือน้อยน้องนางบ้านนา การแข่งปีนเสาน้ำมัน ชกมวยไทย การแข่งขันหมากรุกไทย งานประกวดพระเครื่อง การจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน เป็นต้น
              ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีมาตั้งโบราณ ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดชลบุรี ที่มีอาชีพเกษตรกรรมได้ร่วมกันอนุรักษ์ควายไทยไม่ให้สูญพันธุ์ โดยเฉพาะการวิ่งควาย พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้การแข่งวิ่งควายได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก
            ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาเป็นจำนวนมาก คาดจะมีเงินสะพัดเข้าจังหวัดชลบุรีไม่ต่ำกว่า 30 ล้าน ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมความสนุกสนาน และวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวชลบุรีได้ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2563 โดยขอให้ผู้เข้าร่วมชมงานใส่หน้ากากอนามัยมาด้วย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด–19 ตามมาตรการภาครัฐ