เมืองพัทยาเดินหน้าลุยป้องกันโรคชิคุนกุนยา และไข้เลือดออก ล่าสุดรองมาโนช เดินเท้าบุกหมู่บ้านเอื้องฟ้า แจกทรายอะเบท พร้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย หวังลดจำนวนยุง

             (18 กันยายน 2563) ที่หมู่บ้านเอื้องฟ้า เทพประสิทธิ์ ซอย 4 นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยหน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT เมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา ลงพื้นที่แจกทรายอะเบท และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายให้แก่ประชาชน
             ด้วยสถานการณ์โรคชิคุนกุยา และไข้เลือดออก เพิ่มจำนวนอัตราผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา และลดการแพร่ระบาดของโรค ฝ่ายป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ สำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา จึงได้ลงพื้นที่ แจกทรายอะเบท และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายให้แก่ประชาชน พร้อมเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงต่างๆ และพฤติกรรมการดำรงชีวิตของประชาชนที่มีผลต่อการแพร่พันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย ซึ่งถือเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรค
             นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า จากการสำรวจ และแจกทรายอะเบทให้ประชาชนได้นำไปใช้ใส่ในน้ำใช้ต่างๆ ที่ไม่ใช่น้ำสำหรับดื่ม จุดประสงค์ก็เพื่อหยุดวงจรการเจริญเติบโตของลูกน้ำยุงลาย เรายังได้พบว่ากิจกรรม หรือพฤติกรรมของประชาชนบางรายยังเป็นสาเหตุทำให้จำนวนยุงลายเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะในรายที่ชอบปลูกต้นไม่ดอกไม้ภายในบ้านของท่าน หรือสวนนอกบ้านก็ตาม เราจะพบว่านอกจากจานรองกระถางต้นไม้ที่เราคุ้นเคยว่าจะมีน้ำขังแล้ว การปลูกต้นไม้ประเภทสับปะรดสีเอง อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยไม่รู้ตัว เนื่องด้วยเวลาเรารดน้ำ หรือฝนตกลงมา น้ำก็จะไปขังอยู่ตามช่องว่างของใบ กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายไปโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นจึงถือเป็นอีกหนึ่งความรู้ที่ประชาชนควรทราบไว้ว่ากิจกรรมยามว่างของตนเอง อาจกลายเป็นการนำโรคร้ายมาสู่ตนเอง และคนอื่นๆ ในครอบครัวได้
            สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในชุมชนเมืองพัทยา ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม-12 กันยายนที่ผ่านมา พบว่ามีชุมชนวัดบุณย์กัญจนาราม มีผู้ป่วยสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 จำนวน 10 ราย รองลงมาเป็นชุมชนทัพพระยา จำนวน 7 ราย และชุมชนกอไผ่ กับเทพประสิทธิ์ พบมีจำนวนผู้ป่วย 6 ราย เป็นต้น

Advertisement