“ต้อย สามารถ ทองรอด” อำลาตำแหน่ง นายกสมาคมนักข่าวพัทยา ด้านสมาชิกยกมือเสียงเป็นเอกฉันท์ “หนิง อัมพร แสงแก้ว” นั่งแท่นนายกสมาคมนักข่าว ปีบริหาร 2563-2565

             (18 ก.ย.63) ที่ร้านอเมซอน หน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายสามารถ ทองรอด รักษาการนายกสมาคมนักข่าวพัทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมนักข่าวพัทยา และสมาชิก ได้ร่วมกันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พร้อมทำการเลือกตั้งนายกสมาคมนักข่าวพัทยาคนใหม่ หลังจากที่นายสามารถ ทองรอด รักษาการนายกสมาคมนักข่าวพัทยา ได้หมดวาระลงไป ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ จึงทำให้นายสามารถ ทองรอด ต้องรักษาการตำแหน่งนายกสมาคมนักข่าวพัทยาจนถึงปัจจุบัน โดยหลังจากที่สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ทางสมาคมนักข่าวพัทยาจึงได้จัดการประชุมเพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง
            ทั้งนี้หลังเข้าสู่วาระการประชุม สมาชิกได้มีการนำเสนอชื่อ นายอำพร แสงแก้ว ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวพัทยา ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักข่าวพัทยา ปีบริหาร 2563-2565 โดยพบว่าไร้การเสนอชื่อบุคคลท่านอื่น และผลจากการโหวตพบว่าสมาชิกมีมติโหวตเสียงเป็นเอกฉันท์ ยกมือให้นายอัมพร แสงแก้ว นั่งเก้าอี้นายกสมาคมนักข่าวพัทยา ประจำปีบริหาร 2563-2565 จากนั้นนายกสมาคมได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการตามลำดับ คือ นายพายัพ แก้วบุรินทร์ เป็นอุปนายกสมาคมนักข่าวพัทยา, นายวสุพล โยชน์เมืองไพร เหรัญญิก, นางสาวสุพรรณี สิทธิ เลขานุการ, นางสาววาสนา นิลสมบูรณ์ นายทะเบียน, นายเก่ง ณ สงขลา ประชาสัมพันธ์ และนายสุชาติ บุญลือ ปฏิคม
            นายอัมพร แสงแก้ว นายกสมาคมนักข่าว เผยหลังได้รับตำแหน่งนายกสมาคมนักข่าวพัทยาว่ายังคงเดินหน้าทำงานเพื่อน้องๆ สมาชิกทุกคน และเน้นในเรื่องของความสามัคคี ปรองดอง ไม่เน้นการแยกพรรค แบ่งพวก ไม่แยกสังกัด เพราะแต่ละคนก็มีสังกัดเป็นของตัวเอง มารวมกันเป็นสมาคมก็เพื่อความเข้มแข็งและความแข็งแรง และดูแลในเรื่องของสวัสดิการ รวมถึงช่วยเหลือสมาชิกที่มีเรื่องเดือดร้อน นอกจากนี้ยังพร้อมเตรียมเดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้เข้าสมาคมต่อไปตามลำดับ