กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปรือ เดินหน้าส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุระยะสั้น 3 ชั่วโมง ทำสลัดโรลซีฟู๊ด สลัดโรลครีมวาซาบิ หวังสร้างรายได้เสริมแก่ผู้สูงอายุ

              (17 กันยายน 2563) ที่ศาลาเรือนไทย เทศบาลเมืองหนองปรือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปรือจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุ โดยในเน้นส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลได้มีทักษะเพิ่มเติมในการทำอาหารเพื่อนำไปสร้างรายได้และเป็นอาชีพเสริม ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองหนองปรือ ประจำปี 2563
            สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ ซึ่งอาชีพที่ฝึกสอนกันในวันนี้ก็คือการสอนทำน้ำสลัด เพื่อนำไปรับประทานคู่กับสลัดโรล และสลัดผักประเภทต่างๆ ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ สร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพ
            โดยน้ำสลัดที่ทางวิทยากรนำมาสอนในวันนี้เป็นสูตรยอดนิยมที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งหากทำน้ำสลัดเองได้แล้วนั้นนอกจากจะเป็นการสร้างเอกลักษณ์รสชาติได้ตามความต้องการของผู้รับประทานแล้ว ยังสร้างเอกลักษณ์ให้กับร้านได้ด้วยหากน้ำไปจำหน่าย และยังเป็นการประหยัดต้นทุนในการขาย หากทำขายคู่กับสลัดโรล หรือสลัดผักสดต่างๆ