รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ดูระบบระบายน้ำ หลังมรสุมพัดผ่านทำเมืองพัทยาฝนตกหนัก

           จากพยากรณ์อากาศว่าวันที่ 15 ก.ย.63 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักในบางแห่งในภาคตะวันออกและภาคใต้นั้น
             ล่าสุด นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะทำงานกลุ่มเรารักษ์พัทยา ได้ลงพื้นที่ดูระบบระบายน้ำของเมืองพัทยา บริเวณสถานีสูบน้ำ พัทยาใต้ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่ามีขยะตกค้างบริเวณตระแกรงท่อระบายน้ำ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แบ่งกำลังกันจัดเก็บขยะที่ค้างฝาท่อเพื่อเป็นการระบายน้ำอย่างเร่งด่วน
            จากนั้นทางคณะได้เดินทางต่อไปยังบริเวณแยกไฟแดงวัดชัยมงคลตัดถนนเฉลิมพระเกียรติสาย 2 ซึ่งพบว่ามวลน้ำได้ระบายลงสู่ทะเลอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้รองนายกเมืองพัทยาได้ถ่ายภาพพร้อมเก็บข้อมูลเส้นทางน้ำ และพูดคุยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขเรื่องดังกล่าว

Advertisement