เรือนจำพิเศษพัทยาจัดพิธีปิดโครงการพระราชทาน โคก หนอง นาแห่งน้ำและความหวัง รุ่นที่ 1 หวังให้ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ กลับสู่อ้อมกอดครอบครัวอย่างอบอุ่น และสามารถพึ่งพาตนเอง เป็นคนดีของสังคม

          (15 ก.ย.63) ที่เรือนจำพิเศษพัทยา ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นาแห่งน้ำและความหวัง” โดยมีนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษราชการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
            สืบเนื่องจากเรือนจำพิเศษพัทยา ได้สืบสานพระราชปณิธาน และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งทรงพระราชทานโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” กรมราชทัณฑ์ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มนักโทษเด็ดขาด ที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ และจะพ้นโทษในปี 2563 จำนวน 230 คน เป็นผู้ต้องขังชาวไทย 215 คน ผู้ต้องขังต่างชาติ 15 คน ของเรือนจำพิเศษพัทยา มีความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมทักษะทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถบริหารจัดการพื้นที่สำหรับทำการเกษตรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแนวทางให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งตนเองได้ มองเห็นโอกาสในการประกอบสัมมาอาชีพภายหลังพ้นโทษ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนได้ลงมือทำ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก
           โดยจัดให้มีการฝึกโครงการพระราชทานฯ ระหว่างวันที่ 1-14 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน และสร้างตนแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถดำเนินการปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ปลูกต้นไม้ เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา ให้พอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น ซึ่งระหว่างการดำเนินการจะมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ฝึกวินัย และลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาจริง
           ทั้งนี้ภายหลังการฝึกอบรม ได้จัดให้มีพิธีปิดอย่างเป็นทางการ โดยมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม จำนวน 230 คน ซึ่งพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง “อุ่นไอรัก” เข้าร่วมพิธี พร้อมกันนี้ได้ทำการปล่อยตัวผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรม กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวและสังคมภายนอกอย่างอบอุ่น

Advertisement