กาชาดชลบุรีปันน้ำใจมอบชุดนักเรียนใหม่ เป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กและเยาวชน

            (15 ก.ย.63) นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบชุดนักเรียนแก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ในโครงการกาชาดปันน้ำใจมอบชุดนักเรียน ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนายอนุชา อินทรศร นายอำเภอสัตหีบ นางพรทิทย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ พ.ต.อ.ปัญญา ดำเล็ก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสัตหีบ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง ตลอดจนนักเรียน จำนวน 50 คน เข้าร่วม
            นายอนุชา อินทรศร นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า ตามที่เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการกาชาดปันน้ำใจมอบชุดนักเรียนแก่เด็นักเรียนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างโกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีฐานะยากจน แต่มีความประพฤติดี กตัญญูกตเวที จึงมีโอกาสได้รับชุดนักเรียนของเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นการแบ่งเบาภาระทางเศษฐกิของผู้ปกครอง รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่เด็กและเยาวชน ให้มีกำลังใจในการพัฒนาชีวิตที่ดี เป็นพลังทางสังคมต่อไปในอนาคต ในการนี้ อำเภอสัตหีบได้รับการจัดสรรชุดนักเรียนให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชน จำนวน 50 คน
           ด้านนางสุภาพร เทียนไชย กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีมีความตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน เล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนชุดนักเรียนของผู้ที่มีฐานะค่อนข้างลำบาก ขาดแคลนทุนทรัพย์ อย่างน้อยในการมามอบชุดนักเรียนในวันนี้ก็เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง อยากให้เขาได้ใส่ อยากเห็นรอยยิ้มอันสดใสของนักเรียนทุกคนที่มารับชุดนักเรียนในวันนี้

Advertisement