กลุ่มเซ็นทรัลส่งมอบขวดพลาสติกใส กว่า 100 กิโลกรัม จากโครงการ Save The Ocean ทำบุญผ้าไตรจีวร รีไซเคิลจากขวดพลาสติก ให้แก่วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำไปเป็นจีวรรีไซเคิล

           ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายขวัญชัย บุญอารีย์ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่า และพนักงานกลุ่มเซ็นทรัล ร่วมสงมอบขวดพลาสติกใส กว่า 100 กิโลกรัม ให้กับวัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปเป็นจีวรรีไซเคิล
            สำหรับโครงการ Save The Ocean ทำบุญผ้าไตรจีวรรีไซเคิล จากขวดพลาสติกในครั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มเซ็นทรัล จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2563 รวมเป็นระยะเวลากว่า 10 เดือน ในการรณรงค์และเก็บขวดพลาสติกใส ผ่านถังขยะรีไซเคิลรูปปลาตัวใหญ่ หรือ POP Fish ที่ตั้งบนหาดพัทยา ตั้งแต่พัทยาเหนือถึงพัทยาใต้ ได้ขวดพลาสติกใสกว่า 100 กิโลกรัม เพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการเป็นจีวรรีไซเคิล โดยขยะขวด PET จำนวน 15 ขวด ผลิตผ้าจีวรได้ 1 ผืน และใช้ขยะขวด PET 60 ขวด ผลิตเป็นผ้าไตรจีวร 1 ชุด

Advertisement