13 ตุลาคมนี้ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เดินหน้าโครงการผ่าตัดหัวใจพิการแต่กำเนิดฟรี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เปิดโอกาสให้ผู้ที่ปัญหาหัวใจพิการแต่กำเนิดได้รับการรักษาได้อย่างรวดเร็วที่สุด

             (11 กันยายน 2563) ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา นายแพทย์ ศิริวสันต์ อกนิษฐาภิชาติ แพทย์เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโรคหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก ในฐานะผู้อำนวยการหน่วยศัลยกรรมโรคหัวใจหลอดเลือดใหญ่ และ ทรวงอก ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงกิจกรรมใหญ่ที่ทางโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก เดินหน้าเตรียมจัดทำขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 ตุลาคมนี้ ว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตร โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว และพบว่าในครั้งแรกกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ที่เข้ารับการวินิจฉัย ได้รับคิวในการผ่าตัดในระยะเวลาอันใกล้นี้ ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จ โดยพบว่ามีผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และสมุทรปราการ เดินทางเข้าร่วมโครงการและร่วมการคัดกรองเป็นจำนวนมาก
             มาในโครงการที่ 2 ก็เช่นเดียวกัน ทางโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออก สามารถเข้าตรวจหรือวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดหรือไม่ ในวันที่ 13 ตุลาคมนี้ โดยมีเกณฑ์การคัดกรองดังนี้ 1. ต้องเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด แต่ยังไม่ได้รับการผ่าตัด หรือรอคิวผ่าตัด 2. ผู้ป่วยที่มีอาการเขียว และสงสัยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด 3. ผู้ป่วยที่มีอาการเหนื่อยง่าย เลี้ยงไม่โตตามวัย หรือสงสัยว่าเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
           ทั้งนี้ผู้ที่เข้ารับการวินิจฉัย หากพบว่าเข้าหลักเกณฑ์ ทางโรงพยาบาลก็จะดำเนินการนัดวันในการผ่าตัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย จนกระทั่งได้รับการผ่าตัด และพักฟื้น ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งในวันที่ 13 ตุลาคมนี้กรณีผู้ป่วยเป็นเด็ก คืออายุไม่เกิน 15 ปี ผู้ปกครองต้องเตรียมสูจิบัตร และบัตรประชาชน และเอกสารที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดจากโรงพยาบาลที่รับการตรวจ โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดจะได้รับการตรวจและวางแผนการรักษา จากกุมารแพทย์โรคหัวใจและศัลยแพทย์โรคหัวใจ รวมถึงรับทราบวันผ่าตัดล่วงหน้าได้ในวันดังกล่าวทันที สำหรับผู้ที่มีคนในครอบครัว เพื่อนฝูง ญาติสนิท หรือคนรู้จัก ป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด สามารถร่วมลงทะเบียนล่วงหน้าได้ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่ 097-2974936 หรือที่ CONTACT CENTER 038-259999

Advertisement