สโมสรไลออนส์พัทยา -บางละมุง จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อนำรายได้ไปใช้สำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 5 ด้าน

              (12 ก.ย.63) ที่ เอส เอฟ สไตรค์ โบวล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล พร้อมด้วยนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ อดีตผู้ว่าการภาค 310 ซี ไลออน รัศมี แพงวงษ์ นายกสโมสรไลออนส์พัทยา-บางละมุง สมาชิกสโมสรไลออนส์พัทยา-บางละมุง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
            สำหรับการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ไปใช้สำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 5 ด้าน คือ 1. ด้านสายตา ในโครงการไซน์เฟิร์ส 2. ด้านโรคมะเร็งในวัยเด็ก ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือเด็กที่เป็นมะเร็ง 3. ด้านความหิวโหย 4. ด้านสิ่งแวดล้อม และ 5. ด้านเบาหวาน
            โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภททีม ประเภททีมบุคคลชาย และประเภทบุคคลหญิง ส่วนรางวัลที่ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับประกอบด้วย รางวัลประเภททีม รางวัลประเภทบุคคลชาย รางวัลประเภทเกมเดียวสูงสุดหญิง และรางวัลคะแนนรวมบู้บี้ ซึ่งการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ใจบุญเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

Advertisement