กลับมาอีกครั้ง… ประมูลทะเบียนสวย หมวดอักษร “ขว” มีความหมายว่า “ขับรถเลขสวย ร่ำรวยวาสนา” ที่โรงแรม เดอะไทด์ บางแสน ในวันที่ 12 – 13 กันยายนนี้

            สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี นำโดยนายกนิษฐฐ์ เจียมรุจีกุล ขนส่งจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ น.ส.วัชรี อาจวารินทร์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขนส่งชลบุรี ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องชาวชลบุรีและประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมการประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์เลขสวย เนื่องจากได้ว่างเว้นมา 1 ปี เพราะวิกฤตโควิด-19
              ในปี 2563 นี้ได้ประมูลทะเบียนในหมวดอักษร “ขว” ซึ่งมีความหมายว่า “ขับรถเลขสวย ร่ำรวยวาสนา” โดยจะจัดให้มีการประมูล ที่โรงแรมเดอะไทด์ บางแสน ในวันที่ 12 – 13 กันยายน 2563 ด้วยการเคาะไม้
               ทั้งนี้ รายได้จากการประมูล ทางกรมการขนส่งทางบกจะนำเข้า “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” หรือ (กปถ) ซึ่งการประมูลเลขสวยในครั้งนี้นอกจากพี่น้องประชาชนจะได้เลขสวยที่เป็นมงคล แล้วยังได้ร่วมกันทำบุญครั้งใหญ่ เพราะเงินรายได้จากการประมูลจะนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนอีกด้วย
อนึ่ง ทะเบียนที่ผ่านการประมูลเปรียบเสมือนมรดก ซึ่งสามารถโอนย้ายถ่ายเปลี่ยนไปใส่รถคันอื่นๆ หรือมอบให้กับคนอื่นๆ ได้ต่อไป

Advertisement