โตโยต้า ประเทศไทย หารือร่วมกับเมืองพัทยา ดำเนินโครงการ xEV Demonstration Project ขับเคลื่อนพัทยาสมาร์ทซิตี้ เตรียมนำรถยนต์ไฟฟ้ามาทดลองวิ่ง เม.ย.64 นี้

            (9 ก.ย.63) ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายสุรภูมิ อุดมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.โตโยต้า ประเทศไทย ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ xEV Demonstration Project โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จาก บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย เข้าร่วมหารือแนวทางอย่างพร้อมเพรียง
            นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการหารือแนวทางโครงการ xEV Demonstration Project ในครั้งนี้ ด้วยเมืองพัทยามีนโยบายที่จะปรับปรุงเมืองตามแผนแม่บทเมืองดิจิทัล เพื่อจะก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การลงทุน การคมนาคมขนส่งแห่งภาคตะวันออก ตลอดจนการพัฒนาระบบขนส่ง การจราจร การท่องเที่ยว การแพทย์ การวางผังเมืองและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ศึกษาความเหมาะสมในการใช้พลังงานสะอาด อย่างพลังงานไฮโดรเจนและพลังงานจากไฟฟ้า มาใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์โมเดลใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาทำการตลาดในอนาคต ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นพัทยาสมาร์ทซิตี้

 

            โดยจะมีการนำรถพลังงานทางเลือกต่าง ๆ มาทดลองใช้งานภายในเมืองพัทยา ซึ่งจะเริ่มนำร่องทดลองใช้รถพลังงานไฟฟ้า ในรูปแบบรถยนต์ทั่วไป ในช่วงเดือนเมษายน 2564 ว่าจะเกิดประโยชน์ต่อเมืองพัทยา ประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่มากน้อยเพียงใดต่อไป ซึ่งจะมีการหารืออีกครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้

           ด้านนายสุรภูมิ อุดมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.โตโยต้า ประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับโครงการ xEV Demonstration Project ที่โตโยต้านำมาเสนอให้เมืองพัทยาในครั้งนี้ภายใต้คอนเซ็ป อีโค่ทัวร์ริซึ่ม ซึ่งเหตุที่เลือกเมืองพัทยาในการดำเนินโครงการนั้น เนื่องจากเมืองพัทยามีระบบขนส่งหลากหลายรูปแบบ เป็นเมืองที่มีความพร้อมด้านพลังงานไฮโดรเจนและพลังงานสะอาด โดยรถที่จะนำมาทดลองใช้ในเมืองพัทยา มี 3 รูปแบบ คือ 1. รถสองแถวที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเมืองพัทยาและใช้บริการรถสองแถวจำนวนมาก 2. เป็นรถบัส ที่ใช้พลังงานไฮโดรเจน จะให้บริการจากแอร์พอร์ตเข้าเมืองพัทยา และ 3. จะเป็นรถยนต์ทั่วไป มาวิ่งรับส่งนักท่องเที่ยวจากโรงแรมต่าง ๆ ไปยังแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะมีการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาทดลองวิ่งในเมืองพัทยาในช่วงเดือนเมษายน 2564

 

Advertisement