เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว..แลนด์มาร์คแห่งใหม่ “สะพานชลมารควิถี เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” รับการท่องเที่ยวจังหวัดและลดปัญหาการจราจรในช่วงเร่งด่วน

            เมื่อวันที่ 9 ก.ย.63 นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานพิธีเปิด “สะพานชลมารควิถี เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” อย่างเป็นทางการ ที่บริเวณจุดเชื่อมต่อถนนมนตเสวี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยมีนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ
              สำหรับสะพานชลมารควิถี เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาแห่งนี้มีความยาวประมาณ 7.07 กิโลเมตร แบ่งเป็น 5 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 จากศาลารวมใจชน – คลองสังเขป ระยะที่ 2 จากคลองสังเขป – เทศบาลตำบลบางทราย ระยะที่ 3 จากเทศบาลตำบลบางทราย – ซอยบางทราย 83 ระยะที่ 4 จากศาลารวมใจชน – โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ และระยะที่ 5 จากโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ – องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
           ด้านนายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการพัฒนาตามผังเมือง ถือเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและจังหวัดชลบุรี ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกันผลักดันให้ถนนเสนอแนะ สาย ฉ ถูกนำมาสร้างให้เป็นรูปธรรม ตามผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ.2553

            นอกจากนี้ยังดำเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ในแนวส่วนต่อขยายสะพานเลียบชายทะเลเดิม ด้านทิศเหนือจากซอยบางทราย 83 ไปถึงตำบลคลองตำหรุ ถนนสุขุมวิท ระยะทาง 7 กิโลเมตร และด้านทิศใต้ต่อจากถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไปถึงตำบลอ่างศิลา ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองชลบุรี เป็นทางเลี่ยงเมืองจากตำบลบางทราย ลงมาถึงตำบลเสม็ด รวมทั้งส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายริมทะเลที่สวยงามในเขตอำเภอเมืองชลบุรีอีกด้วย

Advertisement