ฟุตบอลประเพณี สิงห์ 4 เส้า สานสัมพันธ์ ชาวน้ำเงิน-ขาว

               นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมด้วย ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี เขต 8 นาย สำเนียง ตีรณานนท์ อดีตอาจารย์โรงเรียนสิงห์สมทุร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี สิงห์ 4 เส้า ครั้งที่ 4 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มิรันด้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนายสุภกิจ กำลังคลี่ ประธานนักเรียนรุ่นสีส้ม (ลูกเสือโลก) และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์สมุทร ร่วมในกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก
               นายสุภกิจ กำลังคลี่ ประธานนักเรียนรุ่นสีส้ม (ลูกเสือโลก) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการรวมตัวของศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์สมุทร ปีการศึกษา 2546 ได้แก่ รุ่นสีฟ้า สีม่วง สีแดง และสีส้ม ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และอดีตคณาจารย์เป็นการสร้างความสามัคคี ของศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์สมุทร และเพื่อรวบรวมเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่น้อง ๆ โรงเรียนสิงห์สมุทร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้ได้จัดทีมเป็นรุ่นละ 1 ทีม มีจำนวน 4 ทีม ได้แก่ทีมรุ่นสีฟ้า ทีมรุ่นสีม่วง ทีมรุ่นสีแดง และทีมรุ่นสีส้ม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้ครอบครัวของศิษย์เก่าฯ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันอีกด้วย
             นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประธานในพิธี กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจ ของคณาจารย์โรงเรียนสิงห์สมุทรที่มีลูกศิษย์ที่รักในสถาบัน ดังคำพูดที่ว่า “ลูกสิงห์สมุทรดุจมณี ที่มีค่า” และขอชื่นชม คณะกรรมการจัดงานฯ และผู้ร่วมงานทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานนี้ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
              ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี เขต 8 กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมคณะกรรมการจัดงานฯ และน้อง ๆ ที่มาร่วมงานทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานนี้ขึ้น ซึ่งตนได้ร่วมสนับสนุนในการจัดงานในทุกปีที่ผ่านมา และขอให้รักษาประเพณีนี้ไว้ ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมา เพื่อเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่ – น้อง ศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์สมุทร อีกทั้งได้มีการรวบรวมเงินสำหรับเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทรที่ขาดทุนทรัพย์ ถือเป็นงานประเพณีแบบอย่าง ที่เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนรวมถึงน้อง ๆ รุ่นหลังๆ อีกด้วย
               ด้านอาจารย์สำเนียง ตีรณานนท์ กล่าวว่า อาจารย์รู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเชิญมาร่วมพิธีเปิดงานฟุตบอลประเพณีสิงห์ 4 เส้า ครั้งที่ 4 ในวันนี้อาจารย์ขอชื่นชมลูกศิษย์ทุกคนที่ร่วมกันจัดงานในวันนี้ และขอให้รักษาประเพณีไว้สืบไป เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่ – น้อง ศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์สมุทร และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนอีกด้วย

Advertisement