โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) จัดพิธีทำบุญครบรอบ 65 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล ด้านนายกเมืองพัทยานำคณะผู้บริหารร่วมพิธีอย่างอบอุ่น

            (2 กันยายน 2563) ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) นางรำพึง ศุภราศี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 9 ได้นำคณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับบรรดาแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางเข้าร่วมงานพิธีทำบุญครบรอบ 65 ปี โรงเรียนเมืองพัทยา 9 ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทางผู้บริหารโรงเรียนเมืองพัทยา 9 จัดขึ้นทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้พบว่ามีในส่วนของคณะผู้บริหารเมืองพัทยา นำโดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นำคณะผู้บริหารเมืองพัทยาร่วมพิธีทำบุญกันอย่างอบอุ่น หลังได้เวลา พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป จากวัดโพธิสัมพันธ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ตามลำดับ
             สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2498 เป็นโรงเรียนที่อำเภอตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา ด้วยความอุปการะของพระครูโพธิสารประสาธน์ (หลวงพ่อบุญมี อคฺคปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิสัมพันธ์ พร้อมทั้งทั้งประชาชนได้ขอจัดตั้งโรงเรียนขึ้น โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดโพธิสัมพันธ์เปิดเรียนครั้งแรก และทางราชการให้นามโรงเรียนว่า “โรงเรียนวัดโพธิสัมพันธ์” โรงเรียนนี้เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้โอนไปขึ้นอยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมื่อ พ.ศ.2509 และในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2521 ทางราชการได้ยกฐานะสุขาภิบาลนาเกลือเป็นเมืองพัทยา โรงเรียนจึงโอนมาสังกัดสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันคือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ได้นามโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์)” ซึ่งดำรงอยู่ได้ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน และด้วยความอุปการะของเจ้าอาวาสวัดโพธิสัมพันธ์จนถึงปัจจุบันคือท่านพระครูปัญญารัตนาภรณ์
Advertisement