นาวิกโยธินจัดพิธีย่ำพระสุริย์ศรี สวนสนามเทิดเกียรติผู้บัญชาการทหารเรือ

             เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการ และพิธีย่ำพระสุริย์ศรี ซึ่งหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยมีพลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และนายทหารระดับสูงของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ
              โดยพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับคำกล่าวคำสดุดี จากผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมรับมอบของที่ระลึก ก่อนจะกระทำพิธีกล่าวขอบคุณกำลังของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และการอำลาชีวิตราชการ ซึ่งยังมีกิจกรรมที่ประกอบด้วย การแสดงแฟนซีดริล การแสดงโดดร่ม พิธีย่ำพระสุริย์ศรี และการสวนสนามของทหารนาวิกโยธิน ทั้งนี้การจัดพิธีย่ำพระสุริย์ศรีในครั้งนี้ นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในโอกาสอำลาชีวิตราชการแล้ว ยังมีข้าราชการในสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินที่ครบเกษียณอายุราชการเข้าร่วมพิธีอีกจำนวน 422 ท่าน
              สำหรับพิธีการย่ำพระสุริย์ศรี ถือเป็นพิธีการหนึ่งของทหารเรือไทย คล้ายการสวนสนาม เพื่ออำลาชีวิตราชการของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ซึ่งพิธีนั้นจะเริ่มกระทำในเวลาที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าพอดี ซึ่งถือเป็นขนบธรรมเนียมของทหารหน่วยนาวิกโยธิน โดยมีการอัญเชิญธงราชนาวีลงจากยอดเสา จึงได้ชื่อว่า “พิธีย่ำพระสุริย์ศรี” ซึ่งเรียกตามชื่อ “เพลงพระสุริย์ศรี”
             ทั้งนี้ พิธีย่ำพระสุริย์ศรี มีขึ้นครั้งแรกที่หน้าหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2522 ในโอกาสที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฉลองพระเกียรติ เรือโทหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และได้จัดให้มีพิธีเดียวกันอีกหลายครั้งจนถึงปัจจุบัน

Advertisement