สตช.ร่วมกับ พม. เปิดศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก Child Advocacy Center (CAC) ที่ชลบุรี

          (27 ส.ค.63) พล.ต.ท.อิทธิพล พิริยะภิญโญ ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะกำกับดูแลและอำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก Child Advocacy Center (CAC) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีตัวแทนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตัวแทนสสถานทูต ตลอดจนภาคีเครือข่าย และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เข้าร่วม
             สำหรับศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก Child Advocacy Center (CAC) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวในเรื่องของการปราบปรามการค้ามนุษย์ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เป็นเหยื่อจากการใช้ความรุนแรงและได้รับความไม่เป็นธรรมในสังคม เข้าสู่กระบวนการบำบัดเพื่อให้มีจิตใจที่ดีและเป็นคนดีต่อไป
           ภายในงานได้มีการเปิดฉายวิดีทัศน์การกระทำรุนแรงต่อเด็ก หลังจากนั้นเป็นการเปิดบ้าน CAC ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก Child Advocacy Center อย่างเป็นทางการ ก่อนถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก และเข้าเยี่ยมชมภายในศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก Child Advocacy Center (CAC) ตามลำดับ

Advertisement