มพย.เดินหน้ารื้อบ้าน 3 หลัง ขวางแนวคลองขยายเปิดทางน้ำ หวังลดปัญหาน้ำท่วมขังปากคลองปึกพลับ

            (26 ส.ค.63) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่จากสำนักการช่างและผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณสถานีสูบน้ำปากคลองปึกพลับ ถนนสายนาเกลือ เพื่อดำเนินการรื้อถอนอาคารที่ปลูกสร้างทับแนวคลองสาธารณะอันจะเป็นการขยายเพื่อเปิดเส้นทางให้น้ำได้ระบายลงสู่คลองสาธารณะมากขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมา
              นายบรรลือ กล่าวว่า แม้จะมีการจัดทำระบบระบายน้ำบริเวณคลองปึกพลับและถนนสายนาเกลือแล้ว ซึ่งก็ทำให้ปริมาณน้ำระบายได้สะดวกยิ่งขึ้นและมีระยะเวลาของการท่วมขังที่สั้นลงกว่าเดิม แต่พบว่าช่วงก่อนถึงพื้นที่สถานีสูบน้ำยังไม่ได้มีการจัดทำระบบระบายน้ำขนาดใหญ่ ดังนั้นน้ำที่ไหลบ่าจากฝั่งพัทยาซึ่งมีจำนวนมากได้ไหลมาท่วมขังบริเวณนี้ทำให้ประชาชนที่พักอาศัยและผู้ที่สัญจรไปได้รับความเดือดร้อน ด้วยขนาดความกว้างของปากคลองมีความคับแคบจากปัญหาการบุกรุกปลูกสร้างอาคารทับแนวคลองซึ่งกินระยะเวลามานานแล้ว โดยกรณีนี้เมืองพัทยาได้ออกหนังสือและสั่งให้รื้อถอนอาคารไปแล้วจำนวนหลายราย และยังอยู่ในระหว่างดำเนินการอีกจำนวนมาก อย่างไรก็ตามเพื่อให้ปัญหาน้ำท่วมขังลดลงจึงได้ประสานไปยังเจ้าของอาคาร จำนวน 3 แห่ง เพื่อทำการรื้อถอนพื้นที่บางส่วนบริเวณปากคลองปึกพลับ ซึ่งจะทำให้ปากคลองมีขนาดความกว้างมากขึ้นจากเดิมอีกกว่า 15-20 เมตร พร้อมทำการเทคอนกรีตในลักษณะลาดเอียงเพื่อรับน้ำจากผิวจราจรให้ไหลลงคลองได้อย่างสะดวกมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ปัญหาน้ำท่วมขังลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพบว่าได้รับความร่วมมือจากเจ้าของอาคารเป็นอย่างดี ทั้งนี้คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์
              จากนั้นนายบรรลือ กุลละวนิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณตลาดเก่าลานโพธิ์นาเกลือ ซึ่งพบว่ามีความคืบหน้าไปมาก พร้อมได้กำชับให้ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง และความเดือดร้อนจากการก่อสร้างต่อไป

Advertisement