เทศบาลเมืองหนองปรือเปิด “ตลาดนัดสุขภาพ” เพื่อคนรักสุขภาพ

           เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่เวทีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิด “ตลาดนัดสุขภาพ” โดยมีนายธเนศ ภู่ยิ้ม รองปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้มีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง
            ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง และขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง การส่งเสริมการจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีเริ่มจากตัวเอง ได้แก่ การออกกำลังกาย มีโภชนาการที่ดี มีอารมณ์แจ่มใส งดการสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา ให้ประชาชนสามารถจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัว มลพิษ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ ปราศจากพาหะนำโรค เป็นการลดปัจจัยเสี่ยง สามารถป้องกันโรคไม่ให้เกิดขึ้นก่อนวัยอันควร และมีสมรรถภาพที่ดี
             และสำหรับการจัดงานตลาดนัดสุขภาพนั้นถือว่าเป็นโอกาสดีในการเริ่มต้นการสร้างสุขภาพ เป็นการส่งเสริมบทบาทของประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว เป็นการบูรณาการและดำเนินงานด้านสุขภาพแบบองค์รวม ร่วมกันสร้างเทศบาลเมืองหนองปรือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์เมืองคุณธรรม นำสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
            หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดงาน ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ได้ร่วมทำอาหาร เมนูชูสุขภาพ (Smart eat) ยำวุ้นเส้นกุ้ง และได้เดินชมผลงานนวัตกรรมสุขภาพที่มาจัดตั้งกว่า 10 บูธด้วยกัน อาทิ งานแพทย์แผนไทย, กองทุนหลักสุขาพ, ถ้วยชาพยากรณ์ งานส่งเสริมสุขภาพ, ภูมิปัญญาฆ่ายุง งานป้องกันและควบคุมโรค, งานทันตกรรม, งานกายภาพบำบัด, รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล/อสม., มิตรไมตรีคลีนิกเวชกรรม, รพ.จอมเทียน, ผู้สูงอายุ และยังมีร้านค้าจากคนในชุมชนต่างๆ อีกมากมาย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งงานจะมีไปจนถึงวันที่ 27 สิงหาคมนี้

Advertisement