อำเภอสัตหีบจัดโครงการ “โรงเรียนคุณธรรม เยาวชนต้านยาเสพติด” (เสาธง 5 นาที) สร้างเด็กดีให้สังคม

            เมื่อวันที่ 25 ส.ค.63 นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ ได้มอบหมายให้นางพิกุล โสภา ปลัดอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยสมาชิก อส.นำชุดปฏิบัติการประจำตำบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จัดโครงการ “โรงเรียนคุณธรรม เยาวชนต้านยาเสพติด” (เสาธง 5 นาที) ณ ร.ร.บ้านเขาบายศรี ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
             โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเล่าเรียน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 355 คน เพื่อให้เด็กๆ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องยาเสพติดเป็นอย่างดี และมีส่วนร่วมในการแสดงออก
          ในการนี้ นายอำเภอสัตหีบได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับโรงเรียนบ้านเขาบายศรี จำนวน 1,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้เด็กนักเรียนร่วมป้องกันโรค โควิด-19 แบบ ” การ์ดไม่ตก” ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว ปชส.อ.สัตหีบ

 

Advertisement