ผู้ประกอบการร่มเตียงพอใจ 17 มาตรการใช้พื้นที่ชายหาดเมืองพัทยา ระบุอนุญาตเปิดบริการ 7 วันเต็ม หวังดึงนักท่องเที่ยวเสริม พร้อมเสนอผู้บริหารเร่งกำหนดจุดจอดรถหวังดึงนักท่องเที่ยวให้มาพักผ่อนกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

              วันนี้ ( 26 ส.ค.63) ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดเมืองพัทยา โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดเมืองพัทยา รวมทั้งชายหาดวงศ์อมาตย์ เข้าร่วม
             ในการประชุมครั้งนี้เป็นการชี้แจงตามประกาศเมืองพัทยา (ฉบับชั่วคราว) เรื่องกำหนดมาตรการแนวทางในการใช้พื้นที่ชายหาดเมืองพัทยา ซึ่งมีข้อกำหนดทั้งสิ้น 17 ข้อ โดยประเด็นสำคัญเป็นการปรับเปลี่ยนวัน-เวลาในการประกอบการ ซึ่งระบุว่าสามารถให้บริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. ยกเว้นในทุกวันพุธจะให้กลับมาเปิดบริการอีกครั้ง แต่ผู้ประกอบการจะต้องทำความสะอาดพื้นที่ชายหาดก่อนกางร่มเตียงในช่วง เวลา 06.00-10.00 น. จากนั้นจึงสามารถประกอบการให้บริการนักท่องเที่ยวได้ตามปกติ และทุกๆ 4 เดือน ผู้ประกอบการจะต้องหยุดให้บริการเป็นเวลา 3 วันในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ในวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี
           ในส่วนของการประกอบการบริเวณชายหาดจอมเทียน พระตำหนัก เอเชีย และโคซี่บีช จะให้หยุดบริการในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน แต่หากตรงกับวัดหยุดนักขัตฤกษ์ ก็ให้เลื่อนวันหยุดออกไปเป็นสัปดาห์อื่นแทน โดยผู้ประกอบการต้องมีการขนอุปกรณ์ต่างๆ ทั้ง ร่ม เตียง ออกจากพื้นที่ชายหาดทั้งหมด เพื่อให้เจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อม สามารถเข้ามาทำการตัดแต่งต้นไม้ และดำเนินการทำความสะอาดพลิกหาดทราย ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดให้มีความสวยงามอยู่เสมอ นอกจากนี้ผู้ประกอบการจะต้องนำผ้าใบมาคลุมเตียง และอุปกรณ์ต่างๆ เก็บให้เป็นระเบียบ และเพิ่มความสวยงามด้วย
           ขณะที่ฝั่งผู้ประกอบการเอง ต่างสนับสนุนตามนโยบายดังกล่าว พร้อมเสนอให้เมืองพัทยาเร่งกำหนดจุดจอดรถริมถนนสายชายหาดเพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว คล้ายกับชายหาดจอมเทียน ซึ่งเป็นชายหาดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างมาก ด้วยมีพื้นที่จอดรถที่สะดวกสบาย โดยกรณีนี้ถือเป็นมาตรการสำคัญในการรองรับนักท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งปัจจุบันถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะเข้ามาเสริมแทนตลาดชาวต่างชาติที่ขาดหายไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีแผนจะใช้ผิวจราจรตามแนวบริเวณฝั่งขวาตลอดแนวชายหาดของถนนเป็นจุดจอดรถ แต่จะมีการพิจารณากำหนดในแต่ละจุด เพื่อลดความแออัดของการจราจร ไม่ให้เกิดปัญหาการติดขัด สร้างความยากลำบากต่อการสัญจรของประชาชน
            อย่างไรก็ตาม ปัญหาหนึ่งที่ทำให้พื้นที่จอดรถไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ด้วยมีประชาชนที่ทำงานอยู่ตามสถานประกอบการริมชายหาด รวมทั้งผู้ประกอบการรถเช่า หรือเจ้าของร่มเตียงเอง มักจะนำรถมาจอดตามแนวถนน ทำให้พื้นที่ลดลงและนักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวก ทั้งนี้จะได้ทำการหารือกับคณะผู้บริหารเพื่อกำหนดมาตรการในกรณีดังกล่าวอีกครั้ง โดยประเด็นสำคัญจะเป็นการกำหนดจุดจอดรถที่จะสามารถจอดได้เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น พร้อมเน้นย้ำห้ามมิให้เกิดกรณีในลักษณะการขับไล่นักท่องเที่ยว ซึ่งหากพบปัญหาดังกล่าว เมืองพัทยาก็จะพิจารณาบทลงโทษเด็ดขาดทันที
Advertisement