สภาเมืองพัทยา สั่งผู้รับจ้างเร่งเดินหน้าโครงการระบบวางท่อระบายน้ำภายในซอย 5 ธันวา (ซอยสุขุมวิท 45) หลังการก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง คาดใช้เวลา 2 เดือนแล้วเสร็จ

           หลังจากที่เมืองพัทยาได้มีการว่าจ้าง บ.พรอสเพอร์ โซลูชั่น เข้ามาดำเนินการโครงการระบบวางท่อระบายน้ำภายในซอย 5 ธันวา (ซอยสุขุมวิท 45) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในซอย และน้ำไหลบ่าจากฝั่งหนองปรือ ในงบประมาณกว่า 8 ล้านบาท ในการดำเนินงานก่อสร้าง Box Culvert รับน้ำ ขนาด 2×2 เมตร ยาว 108 เมตร การวางท่อระบายน้ำแบบ HDPE ขนาด 800 มม. ยาว 212 เมตร บ่อพักน้ำ 22 บ่อ และ Box Culvert ขนาด 1.25×1.25 เมตร ยาว 49 เมตร อีก 1 เส้น ซึ่งมีแผนกำหนดเวลาการก่อสร้างไว้ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคมในปีเดียวกัน โดยช่วงที่ผ่านมาได้มีหนังสือขอขยายเวลาการก่อสร้างจากผู้รับเหมา 3 ครั้ง ได้แก่ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และปัญหาระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน จึงขยายเวลาออกมา และมีกำหนดสรุปงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยในปัจจุบันพบว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวเลยระยะเวลาที่กำหนด และการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปเพียง 60% เท่านั้น สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่ก่อสร้างที่ไม่มีเส้นทางสัญจรเข้าออก และไม่ได้รับความสะดวกในการดำรงชีวิต
             ล่าสุดวานนี้ (24 ส.ค.63) นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยสมาชิกสภา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการระบบวางท่อระบายน้ำภายในซอย 5 ธันวา (ซอยสุขุมวิท 45) โดยมีนายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา และตัวแทน บ.พรอสเพอร์ โซลูชั่น ร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามถึงปัญหาการล่าช้าของการก่อสร้างโครงการดังกล่าว

            นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการก่อสร้างโครงการระบบวางท่อระบายน้ำภายในซอย 5 ธันวา (ซอยสุขุมวิท 45) ที่ล่าช้านั้น ด้วยมีปัญหาระบบสาธารณูปโภคใต้ดินและได้มีการปรับรูปแบบการก่อสร้าง จากเดิมเป็น Box Culvert รับน้ำ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 5 เมตร ปรับเป็นวางท่อ Box Culvert รับน้ำ ขนาดกว้าง 2 เมตร ลึก 2 เมตร เพื่อลดผลกระทบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ทำให้ต้องมีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไป ในระยะทาง 108 เมตร ซึ่งได้มีการดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 68 เมตร เหลือระยะทางการก่อสร้าง 40 เมตร
            โดยผู้รับจ้างได้รับปากว่าจะเร่งดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือนนับจากนี้ ซึ่งก็จะสามารถคืนผิวจราจรให้กลับมาดังเดิม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งนี้ที่ผ่านมาสภาเมืองพัทยาได้มีการติดตามงานที่ได้มีการอนุมัติงบประมาณไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการติดตามงานของสภานั้นไม่ใช่ไปจับผิดการดำเนินการของฝ่ายบริหาร หากแต่เพียงเพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณที่เกิดประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุด

 

Advertisement