เมืองพัทยาเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุก จัดกิจกรรมโต๊ะข่าวชุมชนครั้งที่ 5 เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

           (24 ส.ค.63) ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) นายกรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโต๊ะข่าวชุมชน ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดเมืองพัทยา ร่วมด้วยนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้แทนชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

               สำหรับกิจกรรมประเมินสถานการณ์ยาเสพติดเมืองพัทยา หรือโต๊ะข่าวชุมชน ภายใต้แนวคิดเมืองพัทยามีความปลอดภัย จัดขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและยั่งยืน เน้นกิจกรรมเชิงรุก ในการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมชุมชนเมืองพัทยาและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยจากยาเสพติด สามารถตอบสนองต่อนโยบายการบริหารงานเมืองพัทยาในด้านสังคมที่เน้นการมีส่วนร่วมและการแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่จะนำไปสู่การยกระดับเมืองพัทยาสู่โลกยุคดิจิทัล NEO PATTAYA ต่อไป

Advertisement