รมช.ศึกษาฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พร้อมผลักดันครู กศน.เป็นครูผู้ช่วยราชการ

          (23 ส.ค.63) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีว่าที่ ร.ต.พุฒสิทธิ์ โชติสิริวโรทัย ปลัดอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยนายวันชาติ วรรณพราหมณ์ ปลัดอาวุโสอำเภอสัตหีบ นายพัฒนา เพชรคชสิทธิ์ ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณฯ ได้ร่วมกันเป็นตัวแทนในนามจังหวัด นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะฯ
             นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ทรงต่อยอดสืบสาน ทางกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นว่า กศน.และศูนย์ฝึกต้องร่วมกันพัฒนาศูนย์ฝึกที่มีอยู่ทั่วประเทศในการกำกับดูแลของ กศน.กระทรวงศึกษาธิการให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนและผูเรียน กศน. ให้มากยิ่งขึ้น
              ซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้สัมผัสเห็นความทุ่มเทของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น กู๊ดพาร์ทเนอร์ซิปของ กศน.ทั้งประชาชน สถานศึกษาทุกภาคส่วน ทั้งนี้กศน.กระทรวงศึกษาธิการมีศูนย์ลักษณะนี้อยู่ทั่วประเทศ จะเป็นแนวทางกระทรวงศึกษาธิการและ กศน.จะทำศูนย์ฝึกที่กระจายในภูมิภาคต่าง ๆ ได้พัฒนาเพื่อสอดรับกับนโยบายพัฒนาอย่างยังยืนของรัฐบาลและก่อเกิดประโยชน์สูงสุด
             ทั้งนี้ตำแหน่งราชการกรณีผู้เชี่ยวชาญที่หาได้ยากมากที่จะมีความเชี่ยวชาญสืบสานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นสิ่งที่ขาดแคลนของ กศน. ซึ่งก็จะเร่งหาอัตรากำลังผู้เชี่ยวชาญและบุคคลากรที่ทรงคุณค่านี้ให้อยู่คู่กับ กศน.และกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะมีการเกลี่ยอัตรากำลังจากแท่งอื่น ๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ มาให้ความมั่นคงกับคน กศน.ได้เป็นครูผู้ช่วยราชการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบ และถือเป็นมิติที่จะผลักดันให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาว กศน.ทั่วประเทศ

Advertisement