ปธ.รับบิชคอม ขอบคุณทีมงานพัทยาฟ้าสดใส ช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนวัดช่องลม เอื้ออำนวยพื้นที่ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านการจัดการขยะในชุมชน

              (24 ส.ค.63) น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ให้ข้อมูลว่าได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์การดำเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนวัดช่องลม ที่มีการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชนเพื่อดำเนินการจัดการด้านขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม พบว่ายังคงมีติดปัญหาอยู่บ้าง จึงช่วยกันหารือเพื่อที่จะให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับชุมชน
               ล่าสุด ถือเป็นความเมตตาเป็นอย่างยิ่ง เมื่อทีมงานพัทยาฟ้าสดใสได้ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดคลองนาเกลือ ด้วยการเก็บขยะในทะเลบริเวณหลังชุมชนวัดช่องลม โดยได้สนับสนุนน้ำดื่มจำนวนมากในวันจัดงาน ให้ยืมพื้นที่จอดรถทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และได้พบว่ายังมีความต้องการจากชาวบ้านในหลายประการ จึงยื่นมือช่วยเหลือในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้ใช้พื้นที่ลานกว้างใจกลางชุมชนวัดช่องลม ซึ่งเป็นพื้นที่ในการกำกับดูแลให้ชาวบ้านได้ใช้จัดกิจกรรมด้านการจัดการขยะในชุมชนได้
             โดยชาวบ้านต่างดีใจและขอบคุณ คนรุ่นใหม่อย่างคุณโปเต้ ทิฐิพันธ์ ที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชุมชน เพราะที่ผ่านมาชาวบ้านไม่กล้ารุกล้ำในพื้นที่ทำกิจกรรม เพราะคนดูแลที่ดินไม่อนุญาต ทั้งที่ชาวบ้านไม่คิดจะบุกรุกหรือยึดครองแต่อย่างไร ซึ่งหากเจ้าของจะใช้พื้นที่ ก็จะพร้อมที่จะทำตามเจ้าของที่ดินดังกล่าวต่อไป
              ในฐานะองค์กรสื่อสารด้านการขยะ องค์กรการกุศลเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ที่ได้ร่วมทำงานด้านการลดปริมาณขยะในชุมชนร่วมกับชาวบ้าน จึงขอขอบคุณในความเมตตานี้มายังทีมงานพัทยาฟ้าสดใส นำโดย น.ส.ทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล แทนชาวบ้านชุมชนวัดช่องลมที่ได้ช่วยเหลือหยิบยื่นความน้ำใจให้ชาวบ้านได้มีพื้นที่ทำกิจกรรมด้านการจัดการขยะในชุมชนที่มีความเหมาะสมต่อไปด้วยเช่นกัน

 

Advertisement