รพ.กรุงเทพพัทยา ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก จัดกิจกรรมตรวจโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดทุกชนิดฟรี ตั้งแต่การตรวจคัดกรอง และเข้าสู่กระบวนการผ่าตัด หวังช่วยเหลือให้ผู้ป่วยในกลุ่มโรคนี้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

             (22 สิงหาคม 2563) ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา ได้จัดให้มีกิจกรรมตรวจหาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดทุกชนิด ในกลุ่มประชาชนที่มีอาการบ่งชี้ หรือมีอาการป่วยแต่ยังคงต้องรอรับการรักษา ซึ่งบรรยากาศภายในห้องคัดกรอง พบว่าได้รับความสนใจจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต่างพาบุตรหลานมาเข้าร่วมรับการบริการเป็นจำนวนมาก
             โดยกิจกรรมดังกล่าว โรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา ได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนใน 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และสมุทรปราการ ได้เข้าสู่การรักษาอย่างทั่วถึง ด้วยมีความมุ่งหวังที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยในกลุ่มนี้ ได้มีโอกาสใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และสามารถอยู่กับครอบครัวต่อไปได้อย่างยืนยาว ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ ที่มีอาการป่วยอยู่แล้ว หรือมีความสงสัย ต้องการได้รับการตรวจร่างกาย เพื่อให้แน่ใจว่ามีอาการของโรคหรือไม่
            ซึ่งผู้เข้ารับบริการ จะได้รับการตรวจคัดกรองจากเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในเขตภูมิภาคตะวันออก ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา ซึ่งหากตรวจพบอาการ หรือพบว่าผู้ป่วยมีความพร้อม สามารถเข้าสู่กระบวนการผ่าตัดรักษา ก็จะดำเนินการให้ฟรีทันที

Advertisement