ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา เสริมองค์ความรู้ชุมชน เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก สร้างความตระหนักรับรู้ในชุมชน หวังลดจำนวนผู้ป่วย

             (21 สิงหาคม 2563) ที่ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการเปิดการอบรมเสริมองค์ความรู้ให้ความรู้แก่ชุมชนเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก โดยมีผู้แทนชุมชนทั้ง 42 ชุมชน เข้าร่วม ซึ่งในการอบรมวันนี้ทางฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ได้นำวิทยากรมาให้ความรู้แก่ชุมชน ตั้งแต่เริ่มการเกิดโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นมาได้อย่างไร การแพร่ระบาดของโรค การป้องกันและการเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้เลือดออก เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่เมืองพัทยา พบว่ามีการเกิดโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางรายเกิดขึ้นหลังจากที่กลับมาจากต่างจังหวัด จึงทำให้เกิดการเพิ่มเติมของตัวเลขผู้ป่วยในพื้นที่เมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้น
             นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการในการเฝ้าระวังดูแลการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เมืองพัทยานั้น ทางสำนักการสาธารณสุขก็ได้คุมเข้มทุกวิถีทางในการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรค ดังจะเห็นได้จากการทำสถิติในส่วนของตัวเลขผู้ป่วยในทุก 4 สัปดาห์ ของฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค จากนั้นก็ให้ทำการรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำที่จะได้ทำการวางแผนในการรับมือหากพบสถานการณ์ไม่ดีขึ้น ซึ่งในพื้นทีเมืองพัทยา ณ ปัจจุบันพบว่ายังไม่เข้าขั้นวิกฤต เนื่องจากจนถึงปัจจุบันตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ยังไม่พบผู้เสียชีวิตในพื้นที่เมืองพัทยาแต่อย่างใด แต่ถึงยังไม่พบผู้เสียชีวิต แต่ว่าทางสำนักการสาธารณสุขก็ไม่นิ่งนอนใจ ยังคงเดินหน้าทำการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และสำหรับแกนนำชุมชนในวันนี้ที่เข้ารับการอบรม ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่จะนำความรู้ที่ได้รับอย่างถูกต้องในวันนี้ไปบอกต่อ และเฝ้าระวังโรคได้อย่างถูกต้องต่อไป

Advertisement