ศรชล.ภาค 1 ร่วม IRPC ฝึกซ้อมการขจัดคราบน้ำมันในทะเล ROSE 20

            พล.ร.ท.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ผอ.ศรชล.ภาค 1) มอบหมายให้ พล.ร.ต.จรัญวีร์ ญาดี รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (รอง ผอ.ศรชล.ภาค 1) เป็นผู้แทนตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมันฯ การปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปถึงสถานการณ์การฝึกฯ จากกลุ่ม (IESG) ภาคเอกชนและส่วนควบคุมการฝึก ณ ห้องสถานการณ์การฝึกฯ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และชมการสาธิตการใช้อากาศยาน (ฮปด.1) ขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน โดยการโปรยสารเคมี (Heli Basket)
             ตามที่ ศรชล.ภาค 1 ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมัน การฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ภายใต้รหัสการฝึก IRPC Naval Exercise 2020 and Rayong Oil Spill Exercise 2020 (ROSE’20) และการฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ ISPS CODE ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ภายใต้รหัสการฝึก IRPC Naval Exercise 2020 (INEX’20) ระหว่างวันที่ 17-21 ส.ค.63

              ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการประสานงานระหว่าง ศรชล.ภาค 1 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการหน่วยงานภาครัฐในทะเลตาม พ.ร.บ.ศรชล. ปี พ.ศ.2563 และแผนฉุกเฉินกรณีเกิดการรั่วไหลของน้ำมันในเขตพื้นที่ จว.ระยอง รวมทั้งเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้เพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ สามารถประสานงานการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์

 

Advertisement