ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี จัดประชุมกลุ่มย่อยโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

             (19 ส.ค.63) ที่โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเทล แอนด์ สปา นายฐากูร ชวนะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อย (Working Group) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (รายปี) ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยนายธนศร ดอกเดื่อ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร ที่ปรึกษานายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายวัชรพล สารสอน รอง ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา และผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
            นายธนศร ดอกเดื่อ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ได้จัดทำโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (รายปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กับคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออกผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว วิทยากร และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี รวมทั้งสิ้น 50 คน ทั้งนี้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว (รายปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบการจัดทำคำของบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการงานด้านการท่องเที่ยวระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และขับเคลื่อนการดำเนินงานของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

            ซึ่งการจัดกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเทล แอนด์ สปา โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก
Advertisement