ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน แก่เด็กชั้น ป.1 และ ม.1 พร้อมวางแผนลงพื้นที่โรงเรียนภาครัฐ และเอกชน 21 โรงเรียนทั่วเมืองพัทยา

          (19 ส.ค.63) ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (สว่างฟ้าพฤฒาราม) นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ลงพื้นที่โรงเรียนเมืองพัทยา 3 เพื่อทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก – คอตีบ เป็นวัคซีนที่จำเป็น ต้องฉีดในเด็กทุกคนตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป โดยจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ชุดแรก 3 ครั้ง มีระยะห่าง 0, 1 และ 6 เดือน หลังจากนั้นให้ฉีดกระตุ้นซ้ำทุก 10 ปี

            ซึ่งเด็กทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างสม่ำเสมอ เพราะเด็กเป็นวัยที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอ และเสี่ยงต่อการเกิดอาการแทรกซ้อนมากกว่าวัยผู้ใหญ่ จึงต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ โดยวัคซีนที่ต้องได้รับตั้งแต่ทารกยังอยู่ในครรภ์ คือ วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก ซึ่งเป็นโรคที่พบได้มากในเด็กเล็ก และหากไม่ได้รับวัคซีนอาจเกิดผลแทรกซ้อนที่อันตรายต่อชีวิตได้
            โดยในช่วงเช้าเป็นการฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน แก่เด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการฉีดวัคซีนแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งนี้บางรายที่มีอาการแพ้อาจจะมีไข้ต่ำ ๆ ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีดวัคซีน ซึ่งมักหายเองภายใน 1-2 วัน นอกจากนี้อาจจะพบไข้ อาเจียน ปวดเมื่อย หากมีอาการปวด บวมบริเวณที่ฉีดวัคซีนให้ประคบเย็น
             สำหรับแผนการฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ทางฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคเมืองพัทยาจะลงพื้นที่โรงเรียนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จนครบ 21 แห่งทั่วเมืองพัทยาต่อไป

Advertisement