ธนาคารขยะชุมชนวัดช่องลมเปิดทำการ ชาวบ้านในชุมชนทยอยฝากขยะรีไซเคิลแลกเงินประจำเดือนสิงหาคม 63 ได้ขยะรีไซเคิลรวมน้ำหนักมากกว่า 300 กิโลกรัม

              (18 ส.ค.63) เมื่อเวลา 09.00 – 12.00 น. โดยประมาณ มีรายงานว่าธนาคารขยะชุมชนวัดช่องลม เมืองพัทยา ได้เปิดทำการรับฝากขยะรีไซเคิลแลกเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการชุมชนวัดช่องลมแบ่งหน้าที่การทำงานเรื่องต่าง ๆ ทั้งงานรับขยะรีไซเคิล งานแบ่งประเภทขยะ ชั่งน้ำหนักขยะ และรวบรวมขยะ รวมถึงจดบันทึกการนำฝากขยะลงไปในรายการของสมุดคู่ฝากที่แสดงบัญชีรายบุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการ
            โดยในการเปิดทำการธนาคารขยะชุมชนวัดช่องลมในวันนี้ พบว่าชาวบ้านในชุมชนทยอยนำขยะรีไซเคิลมาฝากกับธนาคารขยะกันอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการชุมชนจะทำการแบ่งประเภทขยะรีไซเคิลที่ทำความสะอาดและคัดแยกแล้ว รวมทั้งขยะรีไซเคิลที่ยังไม่ผ่านกระบวนการคัดแยก โดยมีการชั่งน้ำหนักแบ่งประเภทอย่างชัดเจน ก่อนติดต่อบริษัทรับซื้อของเก่ามารับไปจำหน่าย และนำรายได้มาแบ่งสรรปันส่วนและแบ่งคืนให้ชาวบ้านตามรายการนำฝาก
              นายรุ่งโรจน์ โล่ห์ทองคำ ผู้จัดการธนาคารขยะชุมชนวัดช่องลม เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่า ชาวบ้านในชุมชนต่างนำขยะรีไซเคิลมานำฝากกับธนาคารขยะชุมชนเป็นประจำทุกเดือนจนกลายเป็นชีวิตประจำวันไปแล้ว ทำให้ชาวบ้านรู้คุณค่าและรู้จักใช้สอยสิ่งของอย่างคุ้มค่า เพื่อบำรุงให้สิ่งแวดล้อมทางทะเลและในชุมชนชนดีขึ้น โดยวันนี้พบว่าชาวบ้านนำฝากขยะรีไซเคิลรวมทั้งสิ้น 309.5 กก. แบ่งเป็นขยะประเภทแก้ว 104.7 กก. ขยะพลาสติก 121.2 กก. ขยะโลหะ-อโลหะ 53.5 กก. และขยะกระดาษอีก 30.2 กก.

Advertisement