โครงการผ่าตัดหัวใจเด็กภาคตะวันออก (เขต 6)

โครงการผ่าตัดหัวใจเด็กภาคตะวันออก (เขต 6)

โครงการผ่าตัดหัวใจเด็กภาคตะวันออก (เขต 6) โดยมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดกิจกรรมออกหน่วยเพื่อตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด “ทุกชนิด” ที่ยังไม่ได้รับการรักษาและการผ่าตัด ที่อาศัยอยู่ในเขต 6 รวม 8 จังหวัด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-17.00 น. ห้องประชุม D1 อาคาร D รพ.กรุงเทพพัทยา
โครงการผ่าตัดหัวใจเด็กภาคตะวันออก (เขต 6) โดยมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดกิจกรรมออกหน่วยเพื่อตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด “ทุกชนิด” ที่ยังไม่ได้รับการรักษาและการผ่าตัด ที่อาศัยอยู่ในเขต 6 ในพื้นที่รวม 8 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และสมุทรปราการ โดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออก สามารถเข้ารับการตรวจหรือวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดหรือไม่ โดยมีเกณฑ์คัดกรอง ดังนี้


1.ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัด หรือรอคิวผ่าตัด
2.ผู้ป่วยที่มีอาการเขียวและสงสัยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
3.ผู้ป่วยที่มีอาการเหนื่อยง่าย เลี้ยงไม่โตตามวัย และ/หรือสงสัยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
โดยผู้เข้าเกณฑ์จะได้รับการตรวจวินิฉัย และนัดวันเพื่อผ่าตัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ขอให้ผู้ป่วยหรือผู้ปกครองเตรียมเอกสารที่ได้รับการตรวจหรือวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด จากโรงพยาบาลที่เคยรับการตรวจ (ถ้ามี) และไม่ต้องใช้ใบส่งตัวจากสถานพยาบาลต้นสังกัด ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดจะได้รับการตรวจ และวางแผนการรักษา กุมารแพทย์โรคหัวใจและศัลยแพทย์โรคหัวใจ รวมถึงทราบวันผ่าตัดล่วงหน้าในวันนั้นเลย
ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนล่วงหน้าที่ คุณธันวาธรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ 097-2974936 หรือ Add Line id: ratcha.125

Advertisement