คณะจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์-มาเชียลอาร์ตสเกมส์ ครั้งที่ 6 ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมสนามแข่งขันกีฬา อาคารกรีฑาในร่ม ภาคตะวันออก พบต้องปรับปรุงชุดใหญ่ พร้อมสั่งงดใช้สถานที่

            (14 ส.ค.63) ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2 จ.ชลบุรี พลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ์ ที่ปรึกษาคณะดำเนินงานหลักการเป็นเจ้าภาพเอเชียนอินดอร์-มาเชียลอาร์ตสเกมส์ ครั้งที่ 6 พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้แทนโอลิปิก ผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย และผู้แทนเมืองพัทยา ร่วมลงพื้นที่สำรวจสนามแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์-มาเชียลอาร์ตสเกมส์ ครั้งที่ 6 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-30 พฤษภาคม 2564

            พลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ์ ที่ปรึกษาคณะดำเนินงานหลักการเป็นเจ้าภาพเอเชียนอินดอร์-มาเชียลอาร์ตสเกมส์ ครั้งที่ 6 กล่าวว่า สำหรับอาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ได้ก่อสร้างมาแล้ว 16 ปี และมีการใช้ในการแข่งขันเอเชียนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 1 หลังจากนั้นก็มีการเปิดให้งานบ้างไม่ใช้งานบ้าง โดยมอบหมายให้เมืองพัทยาดูแลรับผิดชอบ ทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบว่าสภาพโดยรอบพื้นที่มีสภาพที่ดี แต่สิ่งที่ต้องดูเป็นพิเศษคือเทคนิคกีฬา พบว่าอุปกรณ์ภายในอาคารที่ใช้ในการแข่งขันกรีฑาว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง มีมาตรฐานระดับไหน ซึ่งทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องกลับมาดูอีกครั้ง

             โดยอุปกรณ์ที่มีการจัดซื้อมาแล้วเมื่อ 15 ปีก่อนจะต้องมีการปรับปรุงอย่างแน่นอน แต่จะมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะต้องมีการตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะมีการนำอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่มาวางตรวจสอบทีละชิ้น หากอุปกรณ์ชิ้นไหนใช้ได้ก็จะใช้ต่อไป อันไหนที่จะต้องปรับเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยน คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบอุปกรณ์ 1 เดือนกว่า

             ทั้งนี้จะต้องขอให้เมืองพัทยาสงวนสถานที่ดังกล่าวไม่ให้มีการอนุญาตให้ใช้งาน เพื่อเตรียมการปรับปรุงในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์-มาเชียลอาร์ตสเกมส์ ครั้งที่ 6 ในปี 2564 โดยทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้มีการจัดเตรียมงบประมาณในการปรับปรุงสนามไว้แล้วจำนวนหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอ

Advertisement